Sturehof Gäddfiskesällskap

SGS – Bara ett kast till!

SGS stödjer skyltning av lekvikar

Stiftelsen Hållbara Hav i samarbete med Länsstyrelsen Sthlm driver ett projekt med att tydligt skylta upp befintliga och nya fredningsområden för fisk (vårlekande arter) i Stockholms skärgård. SGS har skänkt 10 000 kr till projektet för att hjälpa till att finansiera produktionen av skyltarna.


310 skyltar har levererats till markägare och förvaltare t ex Skärgårdsstiftelsen. Från Singö till Rassa Näs kommer 75 fredningsområden att skyltas upp under 2021-2022. Under Q1 2022 är ca 50% av de fredade områdena uppskyltade.

Här en film om länsfiskekonsulent HCs funderingar om fredningsområden:

https://www.deepseareporter.se/
fiskekonsulentens-funderingar-om- fredningsomraden/