Sturehof Gäddfiskesällskap

SGS – Bara ett kast till!

Tävlingar

Årets höjdpunkter är givetvis Vårhugget och KM. Över hela året löper dessutom tävlingarna Gäddstegen, vilken också visas på tavlan i restaurangen vid trappan upp mot O-baren samt SG5 som ni kan följa här på hemsidan. I våra tävlingar gäller följande regler.

Generella tävlingsregler alla SGS tävlingar:

 1. Endast C&R är tillåtet.
 2. Allt Svenskt och Åländskt vatten är tillåtet.
 3. Inga fiskar fångade tillsammans med fiskeguide får rapporteras i klubbens tävlingar oavsett om guidningen skett mot betalning eller privat som kompis.
 4. Tillåtna fiskemetoder spinn, jerk och fluga, mete med naturlig betesfisk (levande/dött).
 5. Endast ett fiskande spö samtidigt per fiskare.
 6. Mäskning är tillåtet.
 7. Trolling och ismete är inte tillåtet.
 8. Vikt rapporteras med upp till två decimaler. Ingen avrundning får ske åt något håll från två till en decimal.
 9. Man får fiska ensam på gäddstegen och SG5, även om det är märkbart tråkigare. På KM och Vårhugget är det ej tillåtet att fiska ensam utan man måste vara minst två personer i båten.
 10. Lämna in resultatblad innan utsatt tid vid alla prisutdelningar. (Gäller ej Gäddstegen & SG5)
 11. Summeringarna på resultatbladen måste vara korrekt ifyllda vid inlämning för att resultatet ska beaktas. Tävlingsledningen ansvarar ej för att sammanställa och räkna ihop era fiskar.
 12. I tävlingskategorin Flest antal godkända kilon är gäddor från 2,00 kg och uppåt godkända. 1,99 kg är således inte godkänt.
 13. Mät alltid längden på stora gäddor, i händelse av delad viktplacering döms fördel till den längre gäddan. Fotodokumenterad längd har företräde framför påstådd längd i alla lägen, en fotad 55 cm vinner således över en påståd 112 cm…
 14. Medlem måste själv närvara vid prisutdelningen för att få tillgodoräkna sig resultat, placering och ev priser vid tävlingar (gäller ej Gäddstegen & SG5)

Tillägg/avvikelser KM

 • Ni måste fiska med minst en annan vuxen under KM, medlem eller inte (ensamfiske ej tillåtet av säkerhetsskäl)
 • Obligatoriskt att fotografera alla godkända gäddor (2 kg eller mer) med både en poseringsbild och en bild liggande mot måttband/mätbräda. Fisk som rapporteras utan foto godkänns inte. Bilden ska visa både fisk och fiskare!
 • Fisk fångad under KMs tävlingsperiod får ej rapporteras till Gäddstegen oavsett om den anmälts till KM eller ej. Man kan alltså inte taktikspara fiskar från KM till Stegen, olika tävlingar olika prisbord gäller.
 • KM-fiskar får ej rapporteras till SG5
 • En fiskare kan endast vinna ett pris per tävlingsklass. Har man t ex fått både störst och näst störst fisk vinner man bara för den största, medan nästa pris går till den fiskare som fått störst fisk fisk efter den.

Tillägg/avvikelser Vårhugget

 • Ni måste fiska med minst en annan SGS-medlem under Vårhugget (ensamfiske ej tillåtet)
 • Obligatoriskt att fotografera gäddor över 5 kg. Fisk som rapporteras utan foto godkänns inte. Bilden ska visa både fisk och fiskare! Komplettera med en bild på enbart fisken om självfotografering gör det svårt att ta en bra bild på både dig och fisken.
 • Fisk fångad under Vårhuggetss tävlingsperiod får ej rapporteras till Gäddstegen oavsett om den anmälts till KM eller ej. Man kan alltså inte taktikspara fiskar från KM till Stegen, olika tävlingar olika prisbord gäller.
 • Vårhuggetfiskar FÅR rapporteras till SG5
 • En fiskare kan endast vinna ett pris per tävlingsklass. Har man t ex fått både störst och näst störst fisk vinner man bara för den största, medan nästa pris går till den fiskare som fått störst fisk fisk efter den.

Tillägg/avvikelser Gäddstegen

 • Fotokrav på samtliga fiskar till gäddstegen oavsett vikt
 • Fiskar fångade och/eller rapporterade under tävlingsperiod för Vårhugget eller KM får inte rapporteras till Gäddstegen. (Olika tävlingar, olika prisbord…)

Tillägg/avvikelser SG5

 • Det är ok att rapportera fisk som fångats och även rapporterats till andra SGS-tävlingar förutom KM.
 • SG5 är en individuell tävling som likt Gäddstegen löper över hela SGS gäddår, från dagen efter KM till dagen innan nästa KM.
 • Vinner gör den medlem som samlar störst sammanlagd längd i cm av upp till fem gäddor
 • Inget minimått gäller, avrundning upp till närmaste hela centimeter får ske
 • Gäddor får bytas ut till längre, oavsett totalt antal får man alltid räkna de fem längsta
 • Fiskar ska rapporteras med fotobevis där längd tydligt framgår via en måttplanka, måttband, mätdekal el dyl
 • Fiskar fångade under KM räknas inte till SG5 (oavsett om fisken rapporterats eller ej under KM, men fångats under KM-tävlingsdagarna)
 • Fiskar rapporterade till övriga tävlingar inkl vårhugget godkänns också för SG5

KM Tävlingsklasser & regler

 1. Störst fisk (vikt) (Klubbmästare)
 2. Flest antal godkända gäddor samt total godkänd vikt (Dvs antal godkända gäddor samt högst sammanlagd vikt av dessa, se definition under “Tävlingsregler”)
 3. Flest antal gäddor totalt (oavsett vikt, dvs även icke godkända gäddor)
 4. Årets SGS-wobbler (Flest godkända gäddor på innevarande års SGS-wobbler)
 5. Braxenpriset (Delas endast ut vid behov, priset premierar färgstarka händelser vi inte vanligen får äran att bevittna längs våra kuster och insjöar)
 6. Ordförandens pris (Delas endast ut vid behov)

Vårhugget Tävlingsklasser & regler

 1. Störst gädda (vikt)
 2. Flest antal godkända kilon (Dvs mest vikt av godkända gäddor, se definition under “Tävlingsregler”)
 3. Flest gäddor totalt oavsett vikt

Nedladdningsbara tävlingsprotokoll för 2017.

Tomt protokoll för Vårhugget 2019  

Tomt protokoll för KM 2018  

Extraprotokoll för SPF  

Skitfiske/Styrelsen

 • ABU huggtabell

  ABU huggtabell
 • Gäddstegen topp-10

  1. Robert Wirdahl 9,3 kg
  2. Fredrik Malmfält 8,4 kg
  3. Peder Matsgård 6,75 kg
  4. Rickard Waldenlind 6,4 kg
  5. Magnus Rudman 4,7 kg
  6. Johan Skogh 4,3 kg
  7. Niklas Molander 3,7 kg
  8. Johan Salander 3,3 kg
  9. Lotta de Champs 3,0 kg
  10. Peter von Matuska 2,8 kg

 • SG:5 topp-10

  1. Fredrik Malmfält 446 cm
  2. Johan Skogh 408 cm
  3. Magnus Rudman 394 cm
  4. Peter von Matuska 340 cm
  5. Nicke de Champs 310 cm
  6. Niklas Molander 287 cm
  7. Cathrine de Champs 234 cm
  8. Robert Wirdahl 216 cm
  9. Lotta de Champs 143 cm
  10. Rickard Waldenlind 98 cm