Sturehof Gäddfiskesällskap

SGS – Bara ett kast till!

Tävlingar

Årets höjdpunkter är givetvis Vårhugget och KM. Över hela året löper dessutom tävlingen Gäddstegen, vilken också visas på tavlan i restaurangen vid trappan upp mot O-baren. I dessa tre tävlingar gäller följande regler.

Tävlingsregler 

 1. Endast C&R är tillåtet.
 2. Allt Svenskt och Åländskt vatten är tillåtet.
 3. Inga fiskar fångade tillsammans med fiskeguide får rapporteras i klubbens tävlingar oavsett om guidningen skett mot betalning eller privat som kompis.
 4. Endast ett fiskande spö samtidigt per fiskare gäller för KM, Vårhugget och Gäddstegen.
 5. Tillåtna fiskemetoder spinn, jerk och fluga, mete med naturlig betesfisk (levande/dött). Mäskning är tillåtet. Trolling och ismete är inte tillåtet.
 6. Vikt rapporteras med upp till två decimaler. Ingen avrundning får ske åt något håll från två till en decimal.
 7. Endast SGS-medlemmar i båten. (Gäller ej gäddstegen)
 8. Man får fiska ensam på gäddstegen och Vårhugget, även om det är märkbart tråkigare. På KM är det ej tillåtet att fiska ensam utan man måste vara minst två medlemmar i båten.
 9. Obligatoriskt att fotografera gäddor över 5 kg till Vårhugget och KM. Fisk som rapporteras utan foto godkänns inte (Fotokrav gäller alla fiskar till Stegen, oavsett vikt). Bilden ska visa både fisk och fiskare! Komplettera med en bild på enbart fisken om självfotografering gör det svårt att ta en bra bild på både dig och fisken.
 10. Lämna in resultatblad innan utsatt tid vid alla prisutdelningar. (Gäller ej gäddstegen)
 11. Summeringarna på resultatbladen måste vara korrekt ifyllda vid inlämning för att resultatet ska beaktas. Tävlingsledningen ansvarar ej för att sammanställa och räkna ihop era fiskar.
 12. I tävlingskategorin Flest antal godkända kilon är gäddor från 2,00 kg och uppåt godkända. 1,99 kg är således inte godkänt.
 13. Mät alltid längden på stora gäddor! Dels för den nya längdbaserade tävlingsklassen SGS Pro Team och dels för att styrelsen i händelse av delad viktplacering dömer fördel till den längre gäddan.
 14. Fiskar rapporterade till KM eller Vårhugget kan INTE rapporteras till gäddstegen. Det är tre olika tävlingar, och tre olika prisbord.
 15. Medlem måste själv närvara vid prisutdelningen för att få tillgodoräkna sig resultat, placering och ev priser vid tävlingar (gäller ej Gäddstegen)
 16. En fiskare kan endast vinna ett pris per tävlingsklass. Har man t ex fått både störst och näst störst fisk vinner man bara för den största, medan nästa pris går till den fiskare som fått störst fisk fisk efter den.
 17. Fisk som fångas under av SGS utlyst tävlingsperiod (dagar) får ej anmälas till andra SGS-tävlingar, även om den inte anmäls till den tävling som för tillfället råder. Man får således inte “spara” fiskar till en annan SGS-tävling än den som pågår för stunden. Undantaget från denna regel är längdtävlingen SG5 där alla fiskar förutom KM-period-fångade fiskar får räknas.

Tävlingskalender 2017

 • Vårhugget 13-14 maj. Fritt att fiska en eller två av dessa dagar. Resultat får endast inlämnas från EN av dagarna, vilken får dock väljas fritt i efterhand.
 • KM 15-16 september. Fiska en eller två dagar, båda dagarnas resultat får rapporteras.

KM Tävlingsklasser & regler

 1. Störst fisk (vikt) (Klubbmästare)
 2. Flest antal godkända gäddor samt total godkänd vikt (Dvs antal godkända gäddor samt högst sammanlagd vikt av dessa, se definition under “Tävlingsregler”)
 3. Flest antal gäddor totalt (oavsett vikt, dvs även icke godkända gäddor)
 4. Årets SGS-wobbler (Flest godkända gäddor på innevarande års SGS-wobbler)
 5. Braxenpriset (Delas endast ut vid behov, priset premierar färgstarka händelser vi inte vanligen får äran att bevittna längs våra kuster och insjöar)
 6. Ordförandens pris (Delas endast ut vid behov)

Vårhugget Tävlingsklasser & regler

 1. Störst gädda (vikt)
 2. Flest antal godkända kilon (Dvs mest vikt av godkända gäddor, se definition under “Tävlingsregler”)
 3. Flest gäddor totalt oavsett vikt

Nedladdningsbara tävlingsprotokoll för 2017.

Tomt protokoll för Vårhugget 2018  

Tomt protokoll för KM 2017  

Skitfiske/Styrelsen

 • ABU huggtabell

  ABU huggtabell
 • Gäddstegen topp-10

  1. Robert Wirdahl 10,8 kg
  2. Berra Mårdh 10,5 kg
  3. Rickard Waldenlind 8,1 kg
  4. Gustav Lundström 7,8 kg
  5. Claes Ericsson 6,2 kg
  6. Fredrik Malmfält 5,5 kg
  7. Nicke de Champs 5,35 kg
  8. Johan Salander 4,0 kg
  9. Peter Blomquist 3,6 kg
  10. Lotta de Champs 3,5 kg

 • SG5 topp-10

  1. Robert Wirdahl 512 cm (5)
  2. Johan Skogh 350 cm (5)
  3.Peter Blomquist 345 cm (5)
  4. Rickard Waldenlind 325 cm (4)
  5. Lasse Dilschmann 324 cm (5)
  6. Magnus Rudman 312 cm (5)
  7. Fredrik Malmfält 262 cm (3)
  8. Eric Ångström 217 (2)
  9. Andreas Malmfält 145 cm (2)
  10. Berra Mårdh 112 cm (1)