Sturehof Gäddfiskesällskap

SGS – Bara ett kast till!

Tävlingar

Årets höjdpunkter är givetvis Vårhugget och KM. Över hela året löper dessutom tävlingarna Gäddstegen, vilken också visas på tavlan i restaurangen vid Matbaren, samt SG5 som ni kan följa här på hemsidan. I våra tävlingar gäller följande regler.

Tävlingsregler

 • Endast ”Catch And Release” är tillåtet
 • Medlemsavgift skall vara betald i tid för att få delta.
 • Fritt Fiske i alla vatten.
 • Fiskemetoder som är tillåtna: spinn, jerk, fluga och mete med mäskning och naturlig betesfisk (levande/dött). Trolling och ismete är ej tillåtet.
 • Vikt rapporteras upp till två decimaler, ingen avrundning får ske åt något håll från två till en decimal.
 • Man får fiska ensam eller med icke-medlemmar på alla tävlingar, även om det är märkbart tråkigare.
 • Resultatblad lämnas in senast utsatt tid vid alla prisutdelningar, om inte kan det leda till diskvalificering. Summeringen på resultatbladen måste vara korrekt ifyllda av er vid inlämning för att resultatet ska räknas.
 • Mät alltid längden på stora gäddor, i händelse av delad viktplacering döms fördel till den längre gäddan. Fotodokumenterad längd har företräde framför påstådd längd i alla lägen.
 • Medlem måste själv närvara vid prisutdelningen för att få tillgodoräkna sig resultat, placering och ev priser vid tävlingar.
 • En fiskare kan endast vinna ett pris per tävlingsklass. Har man t ex fått både störst och näst störst fisk vinner man bara för den största, medan nästa pris går till den fiskare som fått störst fisk efter den.

_______________________________________________________________

KM – Tillägg/avvikelser

 • Obligatoriskt att fotografera alla gäddor på 5 kg eller mer med både en poseringsbild som visar fisk och fiskare och en bild med fisken liggande mot måttband/mätbräda. Fisk som rapporteras utan foto godkänns inte.
 • Årets SGS-vobbler måste vara tydligt synlig på minst en av de två bilderna på Tips, lägg vobblern på fisken när du fotograferar den liggande på måttband/bräda.
 • Fisk fångad under KMs tävlingsperiod får ej rapporteras till Gäddstegen oavsett om den anmälts till KM eller ej. Man kan alltså inte taktikspara fiskar från KM till Stegen, olika tävlingar olika prisbord gäller.
 • KM-fiskar får EJ rapporteras till SG5.

KM Tävlingsklasser

 1. Störst fisk i kg – Klubbmästare.
 2. Flest antal gäddor totalt. (oavsett vikt, dvs även icke godkända gäddor)
 3. Flest antal gäddor på årets wobbler (gäller bara innevarande års wobbler)
 4. SGS Pike Fight (”Båtpris”) Lagtävling. Sammanlagd längd av de 5 längsta gäddorna. (se not nedan)
 5. Braxenpriet Priset premierar färgstarka händelser vi inte vanligen får äran att bevittna längs våra kuster och insjöar. (Delas endast ut vid behov)
 6. Ordförandens pris. (Delas endast ut vid behov)

_______________________________________________________________

Vårhugget – Tillägg/avvikelser

Fisk fångad under Vårhuggets tävlingsperiod får ej rapporteras till Gäddstegen oavsett om den anmälts till Vårhugget eller ej. Man kan alltså inte taktikspara fiskar från Vårhugget till Stegen, olika tävlingar olika prisbord gäller.

 • Obligatoriskt att fotografera alla gäddor på 5 kg eller större.
 • Vårhuggetfiskar FÅR rapporteras till SG5.

Vårhugget Tävlingsklasser

Östersjön & Mälaren är tillåtna fiskevatten om inte annat anges specifikt i någon tävlingsklass

 1. Störst gädda (vikt)
 2. Flest antal godkända kilon. (se definition av godkänd vikt under “Gäller alla tävlingar”)
 3. Flest antal gäddor totalt. (oavsett vikt, dvs även icke godkända gäddor)
 4. SGS Open, Störst gädda i kg. I denna klass gäller fritt fiskevatten och fiske med guide är tillåtet.
 5. Minst gädda (vikt)

_______________________________________________________________

Gäddstegen – Tillägg/avvikelser

 • Obligatoriskt att fotografera alla gäddor på 5 kg eller större.
 • Skicka gärna in foto på samtliga fiskar till gäddstegen oavsett vikt. Kul också för att hålla websidan aktiv.
 • Fiskar fångade och/eller rapporterade under tävlingsperiod för Vårhugget får inte rapporteras till Gäddstegen. (Olika tävlingar, olika prisbord…)

_______________________________________________________________

SG5 – Tillägg/avvikelser

 • SG5 är en individuell tävling som likt Gäddstegen löper över hela SGS gäddår, från dagen efter KM till dagen innan nästa KM.
 • Vinner gör den medlem som samlar störst sammanlagd längd i cm av upp till fem gäddor.
 • Inget minimått gäller, avrundning ned till närmaste hela centimeter ska ske.
 • Gäddor får bytas ut till längre, oavsett totalt antal får man alltid räkna de fem längsta.
 • Fiskar ska rapporteras med fotobevis där längd tydligt framgår via en måttplanka, måttband, mätdekal el dyl.
 • Fiskar fångade under KM räknas inte till SG5
 • Fiskar rapporterade till övriga tävlingar utanför SGS regi inkl. Vårhugget godkänns också för SG5.

_______________________________________________________________

Nedladdningsbara tävlingsprotokoll.

Tomt protokoll för Vårhugget 2024 

Tomt protokoll för KM 2023  

Extraprotokoll för SPF 2020  

Skitfiske/Styrelsen